Wegdromen is belangrijk

Main Image

Een moeder komt naar me toe voor haar dochter. Ze maakt zich erg veel zorgen en vraagt of ik haar verder kan helpen. Nina kan zich erg slecht concentreren op school vooral tijdens de rekenles. De juf geeft aan dat Nina steeds wegdroomt. Ze denkt zelfs dat er sprake kan zijn van een concentratieprobleem, misschien zelfs wel ADHD. Uiteraard is de moeder hier erg van geschrokken. Ze heeft nooit iets gemerkt, maar let nu thuis extra op of ze ook iets merkt aan Nina. Ze vertelt: 'Het valt me steeds vaker op dat Nina mij onderbreekt als ik iets zegt. Ik heb mijn laatste woord nog niet uitgesproken of Nina begint enthousiast haar eigen verhaal te vertellen!'

 

Ik ga met Nina aan de slag. De eerste keer dat ze bij mij komt schrijven we op groene briefjes wanneer ze zich wel kan concentreren en op rode briefjes wanneer niet. Op de groene briefjes staan volop activiteiten: hockeyen, tekenen, taal, buiten spelen, knutselen. Op het rode briefje staat alleen maar: rekenen! Ik vraag Nina: 'als je een concentratieprobleem zou hebben, zou dat rode briefje dan niet veel voller staan?' Ze knikt.


Ik ga er altijd vanuit dat een kind de ouder spiegelt. * Met de moeder van Nina kijk ik wat haar dochter haar wil vertellen met dit gedrag. Wat daaruit komt is wonderbaarlijk:

Nina droomt weg en moeder is zelf ver weg te zijn van haar dromen.

Nina kan zich niet goed concentreren en moeder concentreert zich niet op wat echt belangrijk is op haar leerweg, namelijk haar eigen levens-verhaal! De dingen waar zij enthousiast van wordt en die ze graag doet. Dat is dus de mooie boodschap die haar dochter voor heeft.

 

Na een paar sessies gaat het een stuk beter met de concentratie van Nina, inmiddels is rekenen zelfs haar favoriete vak op school geworden. Moeder is aan het ontdekken waar zij van droomt en is heel hard op weg om haar dromen waar te gaan maken!

*In mijn praktijk werk ik volgens de PresentChild® Methode. Dit is methodisch spiegelen m.b.v. taal. Het verhaal van de ouder wordt methodisch en specifiek vertaald in een levensles voor de ouder.